hector@hector.com.pl
+48-22-639-2500

Fotowoltaika

Działając w branży Datacenter docenialiśmy innowacyjne rozwiązania energetyczne. Od kilku lat zajmujemy się wytwarzaniem energii elektrycznej z wykorzystaniem fotowoltaiki która wspomaga nasz biznes Datacenter. Jedna z naszych powiązanych spółek wybudowała w Hiszpanii, niedaleko Saragossy, 2 farmy fotowoltaiczne, każda o mocy 2,2 MW

Modelowy Carport w siedzibie firmy przy ul. Gwiaździstej w Warszawie

Oferujemy na sprzedaż aluminiową wiatę pokrytą panelami fotowoltaicznymi wraz z instalacją nad istniejącymi miejscami parkingowymi zwaną dalej „CARPORT-em”, .

Aluminiowy CARPORT zawiera:

 • solidną i mocną konstrukcję aluminiową o ciężarze około 800 kg, konstrukcja jest posadowiona na 4 żelbetowych stopach, każda o ciężarze 4  ton,
 • przykrycie wiaty to 66 sztuk paneli fotowoltaicznych, każdy po 320 W o łącznej mocy 21,12 kW,
 • Proponujemy moduł fotowoltaiczne znakomitej jakości firmy ULICA SOLAR. Są to czarne panele z czarnymi ramkami.
 • Każdy moduł o mocy 320W ma wymiary 992 mm x 1685 mm stąd rozmiar przykrycia wiaty wynosi 6,027 m x 18,7 m.
 • inwerter o mocy 17 kW firmy FOX ESS,
 • komplet okablowania panele – inwerter,
 • położenie kabla pomiędzy inwerterem a zasilaniem operatora,
 • instalacja uziemiająca,
 • zainstalowanie dla całej instalacji licznika do pomiaru przekazywanej energii,
 • odpowiednie oprogramowanie całej instalacji i udostępnienie podglądu przez internet,
 • projekt techniczny,
 • przygotowanie odpowiednich dokumentów do zgłoszenia budowlanego do miejscowego Wydziału Architektury.

Pod CARPORT-em jest wygodne miejsce do zaparkowania 6-ciu samochodów. Pomiędzy sąsiednimi słupami odległość wynosi 5,5 m i jest to miejsce parkingowe dla 2 samochodów. Wysokość w najniższym miejscu wynosi 2,6 m.

CARPORT-y zwykle mają nachylenie 10° ze względu na odporność konstrukcji na podmuchy wiatru ale dla niektórych lokalizacji możemy zastosować większe nachylenie (do 15°) gdy wiata znajduje się w miejscu osłoniętym. Tym sposobem zwiększymy wydajność instalacji o około 10%.

Koszt CARPORT-u wraz z instalacja, podłączeniem do sieci i 5-cio letnia gwarancja wynosi 89.000,- PLN netto.
Roczna produkcja energii wyniesie 21,2 kW x 0,9 (sprawność dla nachylenia 15%) x 1000 h = 19 080 kWh. Koszt zakupu energii przez firmę wynosi około 0,90 PLN netto więc roczna wartość wyprodukowanej energii wyniesie 17 172 pln netto.
Planowany zwrot CARPORT-u bez żadnych dotacji to 5,2 roku ( 89 000,-/17 172,-).

W miejscach publicznych takich jak miejsca parkingowe przy galeriach handlowych i urzędach proponujemy bardzo mocne wiaty fotowoltaiczne wykonane ze stali ocynkowanej.

Stalowy CARPORT zawiera:

 • konstrukcję stalową ocynkowaną o ciężarze około 2800 kg,
  solidna i mocna konstrukcja jest posadowiona na 4 żelbetowych stopach, każda o ciężarze 6 ton,
 • przykrycie wiaty to 66 sztuk paneli fotowoltaicznych, każdy po 320 W o łącznej mocy 21,12 kW,
 • inwerter o mocy 17 kW firmy FOX ESS,
 • odpowiednie okablowanie panele – inwerter,
 • położenie kabla pomiędzy inwerterem a zasilaniem operatora,
 • instalacja uziemiająca,
 • zainstalowanie dla całej instalacji licznika do pomiaru przekazywanej energii,
 • dla większej instalacji niż jeden CARPORT połączenie wszystkich inwerterów kablem logicznym,
 • odpowiednie oprogramowanie całej instalacji i udostępnienie podglądu przez internet,
 • projekt techniczny,
 • pozwolenie na budowę,

Koszt stalowego CARPOR-tu wraz z instalacją, podłączeniem do sieci i 5-cio letnią gwarancją wynosi
99 000,- PLN netto. Planowany zwrot z inwestycji 5,75 lat.

Modelowy Carport ze stali ocynkowanej zainstalowany w siedzibie firmy przy ul. Gwiaździstej w Warszawie

Proponujemy moduł fotowoltaiczne znakomitej jakości firmy ULICA SOLAR. Są to czarne panele z czarnymi ramkami. Każdy moduł o mocy 320W ma wymiary 992 mm x 1685 mm stąd rozmiar przykrycia wiaty wynosi 6,027 m x 18,7 m. Wśród firm produkujących panele fotowoltaicznych panuje tendencja  zwiększania mocy pojedynczych paneli co wiąże się ze zmianą ich rozmiarów.
W najbliższym czasie będziemy zmuszeni oferować panele o mocy 415 W i rozmiarach 1134 mm x 1722 mm co będzie się wiązało ze zmiana ilości paneli na dachu wiaty i zmianą ilości produkowanej energii elektrycznej.