hector@hector.com.pl
+48-22-639-2500

O firmie

Hector S.A. — jeden z pionierów branży IT w Polsce — działa nieprzerwanie od 1984 roku. Firma jest obecnie wiodącym partnerem w sektorze DataCenter. Obecnie firma tworzy najnowocześniejsze centrum przetwarzania danych w Polsce.

W latach 1984–1992 podstawową działalnością firmy była produkcja własnych komputerów PC i sprzedaż podzespołów komputerowych. W 1993 roku HECTOR S.A. został zaliczony do trzech największych producentów komputerów PC w Polsce.

Rok 1995 był przełomowy w historii firmy. Było to związane z przeprowadzeniem się do nowej siedziby i decyzjami przekształcenia firmy w integratora systemów i producenta oprogramowania.

Od roku 1999 w oparciu o projekt firmy IBM działa Centrum Przetwarzania Danych: DataCenter Hector S.A.

Rok 2004 – Uruchomienie usługi Disaster Recovery Office czyli biur zapasowych dla naszych klientów, głównie z branży finansowej.

Rok 2008 – Szeroka modernizacja systemu zasilania DataCenter wraz z budową własnej podstacji transformatorowej. Wyposażenie jej w redundantne transformatory i generatory.

Rok 2012 – Kolejna modernizacja systemu zasilania DataCenter, który osiąga moc 2 MW.

Rok 2014 – Rozbudowa DataCenter o kolejne 400m2 powierzchni serwerowni. Łącznie DataCenter ma już powierzchnię 1400m2 (1000m2 powierzchni netto).

Lata 2014/2015 – Opracowanie projektów budowy dwóch nowych ośrodków DataCenter. Pierwszy przy ul. 11 listopada w Warszawie, drugi w Jawczycach pod Warszawą.

Lata 2015/2017 – To okres budowy kampusu ośrodka przetwarzania danych „DC 11.11” gdzie powstaje 1000m2 serwerowni oraz biurowiec o powierzchni 3000m2).

Rok 2016 – Uzyskanie pozwolenia na budowę 3 niezależnych ośrodków przetwarzania danych w Jawczycach pod Warszawą.

Hector S.A.
ul. Gwiaździsta 19
01 − 651 Warszawa
tel.: +48 22 639 25 00
e-mail: hector@hector.com.pl

Office Manager
Aneta Różańska
tel.: +48 22 639 25 13
e-mail: aneta.rozanska@hector.com.pl

Wiceprezes
Tomasz Facon
tel.: + 48 22 639 25 20
e-mail: tomasz.facon@hector.com.pl

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

NIP 118-00-66-690 BRE Bank S.A. O/Korporacyjny Warszawa Królewska 14 00-950 Warszawa
Konto: 90 1140 1010 0000 4794 6100 1001
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000079821
Kapitał Zakładowy 500 000,00 PLN